Visit to Govt. Higher Secondary School #TakhtBhai 30/8/2016

iftikhar ali mashwani